تلفن : 4 - 33055401 - 011

29 شهریور 1400 ساعت 07:08

آدرس : ساری – کیلومتر 7 جاده جویبار – نرسیده به کشتارگاه صنعتی –شرکت هیدرولیک مازندران


تلفن تماس : 4-33055401-011


تلفکس : 33055403-011


همراه : 09397111557

مدیرعامل : سید بابک هکی


ایمیل : hymaco.sari @ yahoo.com

سایت : www.hymaco-sari.com

 

تماس با هیماکو

 آدرس : ساری – کیلومتر 7 جاده جویبار – نرسیده به کشتارگاه صنعتی   شرکت هیدرولیک مازندران

 تلفن : 4 -33055401-011

 تلفکس : 33055403-011

 همراه : 09397111557

 مدیر عامل : سید بابک هکی

 ایمیل : hymaco.sari@yahoo.com  

مقالات سایت

طراحی و بهینه سازی سایت : وب سازان

Template Design:Dima Group